Американската диабетна асоциация свали праговата стойност за диагнозата „нарушена глюкоза на гладно“01/12/2003

Граничната стойност между „нормална“ и „нарушена“ плазмена глюкоза на гладно се намалява от 6.1 ммол/л на 5.6 ммол/л. Това е новата и единствена корекция на Експертния комитет за диагноза и класификация на захарния диабет.

Докладът с мотивите на авторите за направената от тях ревизия на версията от 1997 г. и предложената поправка бе публикуван през ноември (Follow-up Report on the Diagnosis of Diabetes Mellitus.Diabetes Care 2003, 11: 3160-67).

Праговата стойност за диагноза на диабета чрез измерване на плазмената глюкоза на гладно (ПГГ) и плазмената глюкоза на 2-ия час след орално обременяване с глюкоза (ПГ2ч) се запазват непроменени. Няма корекция и в праговата стойност на ПГ2ч за диагноза на нарушения глюкозен толеранс (НГТ).