Уважаеми колеги,01/09/2003

Есенният брой на Доктор Д е най-големия досега в шестгодишната история на списанието - 60 страници, които предлагат вижданията на 12 известни източника за бързодействащия инсулинов аналог lispro; две мнения за използването на метформина; идеи за намаляване на сърдечно-съдовия риск при пациенти с Тип 2 диабет; както и традиционния дайджест на новостите в диабетната наука, практика и фармацевтична индустрия.

Авторитетният British Medical Journal (BMJ, www.bmj.com) шокиращо заяви през август, че резултатите от най-важните клинични проучвания в областта на диабета през последните 25 години не са комуникирани коректно и изчерпателно с лекарите и здравните специалисти. BMJ заявява, че академичните резултати се предават на практикуващите лекари с помощта на рецензии на експерти, които съдържат много пропуски и неточности, защото фокусират само на отделни елементи на проучванията, а не на взаимосвързаните последици.

Използвайки за пример 35 обзора, посветени на UKPDS, BMJ показва, че само шест от тях споменават, че стрикният контрол на кръвната глюкоза няма отражение върху общата или свързаната с диабета смъртност. Само седем отбелязват, че даването на метформин на обезни Тип 2 диабетни пациенти бе свързано с намалена смъртност. Нито едно не споменава, че лечението на тази група пациенти със сулфонилурея или инсулин няма достоверен ефект върху микро- или макросъдовите резултати.

Почти половината рецензии (17) не споменават нуждата от контрол на кръвното налягане и само пет пишат, че пациенти с високо кръвно налягане имат повече полза от контрола на кръвното налягане отколкото от контрола на кръвната глюкоза…

Доктор Д е специализирано диабетно списание, което се стреми да поднася на хилядите си читатели статии, съдържащи обобщена информация от много различни източници, обикновено публикувана през последните няколко месеца.

Затова избрахме и дайджест - подхода към информацията, който изисква много повече усилия за подготовката на отделните публикации, но дава много по-всеобхватен поглед. Имайки достъп до всички най-големи бази данни с медицинска информация в света, ние се стремим да предложим на колегията бърз и в същото време изчерпателен преглед на световната диабетна тематика. Добре е, ако сме успели.

Приятни мигове с Доктор Д