Тиктакащият часовник…


dd 01/09/2003

За макроваскуларните усложнения часовникът започва да тиктака още преди диагнозата на хипергликемията. Днес се смята, че причината се корени в анормални рискови фактори, вероятно свързани с инсулиновата резистентност и с метаболитния синдром, които повишават риска от сърдечносъдови заболявания още преди изявената хипергликемия. Някои от тези нарушения всъщност водят и до развитието на дисгликемия и въздействието […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.