Schistosoma mansoni антигени предпазват от появата на тип 1 диабет


dd 01/09/2003

Schistosoma mansoni антигени променят активността на имунния отговор и предпазват NOD мишки от появата на тип 1 диабет, съобщиха учени от Университета на Кеймбридж в European Journal of Immunology (Zaccone P et al. Eur J Immunol 2003,33;5:1439-49). В отговор на паразитните антигени, Т-клетките за диабетна протекция произвеждат интерлевкин-10 (IL-10). Дендритни клетки, изолирани от костен мозък […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.