Schistosoma mansoni антигени предпазват от появата на тип 1 диабет01/09/2003

Schistosoma mansoni антигени променят активността на имунния отговор и предпазват NOD мишки от появата на тип 1 диабет, съобщиха учени от Университета на Кеймбридж в European Journal of Immunology (Zaccone P et al. Eur J Immunol 2003,33;5:1439-49).

В отговор на паразитните антигени, Т-клетките за диабетна протекция произвеждат интерлевкин-10 (IL-10). Дендритни клетки, изолирани от костен мозък на NOD мишки, отделят повече IL-10 и по-малко IL-12 в култура с разтворими антигени от яйца на S. mansoni.