Roche разработва вещество с антидиабетни свойства01/09/2003

Новото вещество, наречено с кодовото име RO-28-1675, стимулира секрецията на инсулин от бета-клетките на панкреаса и потиска чернодробното производство на глюкоза. Това са показали лабораторните опити и експерименталните изследвания с модели на тип 2 диабет (мишки и плъхове) обяви през юли фирма Hoffmann-La Roche (Roche).

Съставката е преминала успешно предклиничен стадий на развитие и изглежда кандидат за перорален антидиабетен препарат, който има двоен ефект (Science 2003, 18 Jul; 301:370-373). При пациентите с диабет тип 2 за тази цел в момента се прилага комбинирано лечение със сулфонилуреен препарат и метформин. RO-28-1675 се очертава като тяхна алтернатива, но с различен и уникален механизъм на действие. Той е активатор на ензима глюкокиназа (GK) и вероятно е първи представител на нов клас антидиабетни средства.

„Ензимът глюкокиназа е първата стъпка на организма за метаболизиране и поддържане на нормалния баланс на глюкозата” – заяви Йозеф Гриппо, вице-президент и ръководител на научно-изследователската дейност на швейцарската фармацевтична компания Roche.

Ако бъде одобрено, веществото ще навлезе до една година във фаза I клинични проучвания.

„Повечето лекарства са инхибитори на ензими. Активаторите са редки” – напомни Гриппо. В лабораториите на фирмата са били отсяти 120 000 съставки, докато една се е оказала потентна да активира ензима глюкокиназа. Така се е родил първият представител на класа „активатори на глюкокиназата” (GKA). Roche се надява те да заемат важно място в лечението, а вероятно и в превенцията на тип 2 диабет.

Какво знаем до момента за глюкокиназата? Този ензим е „глюкозния сензор” на панкреасните бета-клетки – с негова помощ те улавят нивата на кръвната глюкоза и определят какво количество инсулин e подходящо да секретират. GK участва във фосфорилирането на глюкозата в глюкозо-6-фосфат, който от своя страна отключва в бета-клетките каскадата от процеси, водещи до инсулинова секреция. Нормално, този ензим се активира при ниво на гликемия 5-6 ммол/л.

Мутация в „глюкозния сензор”, унаследявана по автозомно-доминантен тип, води до дефект в бета-клетъчната функция и е отговорна за появата на MODY2 (Maturity Onset Diabetes of the Young, възрастов диабет при младите). Аномалията намалява чувствителността на бета-клетките към глюкозата и принуждава глюкозната хомеостаза да “превключи” на по-високо ниво от нормалното с около 2 ммол/л. В хепатоцитите – ензимният дефект води до нарушено производство на глюкагон.