Приложение на Diroton (lisinopril) при пациенти със захарен диабет


dd 01/09/2003

Фактите… – Около 20-40% от хората с нарушен въглехидратен толеранс и около 30-50% от пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗД2) страдат от артериална хипертония – Хипертонията сама за себе си е рисков фактор за поява на диабет – хипертониците са с 2.4 пъти по-висок риск от ЗД2 от нормотониците докладва проучването ARIC – Микроалбуминурията […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.