Пластир предупреждава за опасност от диабетно стъпало01/09/2003

Пластирът се залепя на възглавничката под палеца на ходилото. След няколко минути индикаторното блокче на пластира се оцветява от синьо в розово и показва, че състоянието и защитните функции на кожата са ненарушени. Ако оцветяването остане непроменено синьо защитните функции на кожата са увредени. Кожата е прекалено суха, липсва й еластичност и механична издръжливост. Това е находка за увреждане на нервните окончания и е необходима консултация със специалист.

С този тест се определя функционирането на локалните потни жлези, от които зависи еластичността, а с това и способността за механични натоварвания на стъпалото.

По този начин още преди клинична изява на симптомите може да се предскаже възможността за развитие на СДС и да се предприемат грижи, които да предотвратят усложненията и да доведат до намаляване на ампутациите.

Допълнителна информация може да се получи на адрес http://www.neuropad.com

Ранна диагностика на невропатия посредством пластир

НОВО: Пластир открива увреждане в нервните окончания на ходилото

Специализиран пластир с името neuropad® може да улести диагностиката на увреждане на нервните окончания на стъпалото преди да е станало прекалена късно.

Какви са предпоставките? Високите стойности на кръвна глюкоза увреждат нервните влакна с течение на времето. Особено често се засягат нервните окончания на стъпалото. Един от първите признаци, че нещо с нервните влакна не е наред е намалената потна секреция на ходилото. Достатъчното овлажняване е изключително важно за поддържане на еластичността и устойчивостта на кожата. С помощта на химическа реакция, посредством промяна в оцветяването, neuropad® показва дали е достатъчна влажността, която осигуряват потните жлези. Един комплект от два пластира, указание за употреба и почистваща кърпичка ще се предлагат в аптечната мрежа на цена 14-15 лева.

Нов диагностичен метод дава възможност за ранно откриване на синдрома на диабетно стъпало и предоставя нови терапевтични възможности. В миналото бяха необходими сериозни усилия за наблюдение на функциите на автономната нервна система.

Вече това е възможно във всекидневната практика благодарение на уникален пластир.

neuropad® отчита посредством промяна в оцветяването на индикаторно блокче степента на хидратация и функционална ефективност на потните жлези на стъпалото.

Това е първата важна стъпка при установяване на диабетна невропатия на стъпалото: нарушения в потната секреция и последствията от това (суха кожа, намалена еластичност, склонност към увреждане и инфектиране).

Трансмитерите, които определят потната секреция се отнасят към автономната нервна система и вече могат да бъдат мониторирани. Благодарение на neuropad® в ранен етап може да се установи автономна дисфункция.

neuropad® допълва диагностичните методи за установяване на диабетна невропатия на ходилото. До сега се използваха следните методи:

– камертон – вибрационен тест

– монофиламент – сензорен неврологичен тест

– tip-therm – темпратурен тест

– neuropad® – тест на потната секреция

С помощта на тези четири метода могат да се оценят всички сензорни усещания. Сред тях neuropad® заема изключително място – neuropad® е единственият диагностичен метод, който не зависи от съдействието на пациента. Този факт, както и възможността neuropad® да се прилага лесно и сравнително рано преди появата на симптоми на диабетна невропатия, определят изключително важното място, което neuropad® ще заема в профилактиката на СДС и намаляване на броя ампутации. Допълнителна информация може да се получи на адрес http://www.neuropad.com