Нови клинични данни в лечението на диабет тип 2, представени на световния конгрес по диабет01/09/2003

По време на последния конгрес на Световната Диабетна Федерация (International Diabetes Federation- IDF), състоял се от 24 до 29 август 2003 в Париж, беше представено ново, важно за лечението на диабет тип 2 проучване- GUIDE. Резултатите от GUIDE (GlUcose control in type 2 dIabetes : DIAPREL MR versus glimEpiride)- първото мащабно проучване, сравняващо директно два еднократни сулфонилурейни преперати (СУП), бяха докладвани от проф. G. Schernthaner от Австрия.

DIAPREL MR и glimepiride са двата най- широко използвани медикамента от класа на СУП в лечението на диабет тип 2. GUIDE - първото проучване, в което се сравняват тези два медикамента, е двойно-сляпо 6-месечно проучване в две паралелни групи с 845 пациенти с диабет тип 2 от 12 европейски страни.

Двата медикамента са еквивалентно ефективни в намаляването на гликирания хемоглобин (HbA1c) и плазмените нива на глюкозата на гладно, но забележително - сигурността на DIAPREL MR е значимо по-добра: с приблизително 50% по-малко епизоди на хипогликемия в сравнение с glimepiride. Тези резултати са получени при пациенти с диабет тип 2, които обичайно се срещат в ежедневната практика. Тези резултати са още по-впечатляващи като се има предвид, че 68% от симптоматичните хипогликемии са били потвърдени с измерване на кръвната захар. Ето защо това проучване осигурява най-достоверно документирана информация по отношение на поносимостта: 8,9% потвърдени хипогликемии за glimepiride и само 3,7% за DIAPREL MR.

Това предимство на DIAPREL MR спрямо glimepiride може да се обясни с фармакокинетичните и фармакодинамичните свойства на DIAPREL MR. За разлика от glimepiride, DIAPREL MR няма активни метаболити, елиминиращи се чрез бъбреците, които могат да кумулират при нарушена бъбречна функция. Освен това максималната плазмена концентрация на DIAPREL MR е по-добре адаптирана за пациентите с диабет тип 2 в сравнение с glimepiride

Проучването GUIDE е ново потвърждение за високата ефективност и по-добра поносимост на DIAPREL MR като лечение с еднократен прием за всички пациенти с диабет тип 2.

Д-р Димитър ВАСИЛЕВ

Project Manager

Servier, България