Метформин е категорично показан за лечение на пациенти с диабет тип 2 с индекс на телесна маса над 27.5 и ИБС без изявена сърдечна недостатъчност01/09/2003

Метформин потиска повишената чернодробна глюкозна продукция при захарен диабет тип 2 чрез инхибиране на повишената глюконеогенеза. По този начин намаляват инсулиновата резистентност и целият произтичащ от нея букет от атерогенни фактори, характерни за метаболитния синдром. По правилата на медицината основаваща се на доказателствата е установено, че при захарен диабет тип 2 с наднормено тегло или затлъстяване (BMI над 27,5 kg/m2) лечението с метформин е средство на избор, защото освен снижаване на кръвната глюкоза, намалява и честота на атеросклеротичните усложнения при тези болни (Табл. 1). Това е залегнало във всички международни и български препоръки за лечение на захарен диабет тип 2 с BMI над 27,5.

Метформинът НЕ влияе на миокардните клетки и НЕ влошава локалната исхемия при коронарна атеросклероза. Косвено чрез антиатерогенни и съдовопротективни ефекти (Табл. 2) той значимо подобрява прогнозата при болни с ИБС.

Метформин е опасен единствено при генерализирана исхемия (сърдечна слабост, дихателна и бъбречна недостатъчност, напреднала възраст и др.), която води до свръхпродукция на лактат и пируват от тъканите, защото ограничава чернодробния им клирънс (глюконеогенезата).

Д-р Пламен ПОПИВАНОВ

Клиника по ендокринология

МБАЛ Александровска

Метформин:

Сърдечносъдови протективни свойства в експериментални клинични проучвания

– Намалява атеросклерозата/тромбозата

– Повишава фибринолизата

– Подобрява хемореологията

– Подобрява нутритивния съдов ток

– Намалява гликирането на протеините

– Намалява оксидативния стрес

– Подобрява ендотелната функция

-Блокира апоптозата и подобрява клетъчната преживяемост?

Вътрешни съдови протективни ефекти

– Макросъдови ефекти:

– защитава срещу различни механизми на атеросклерозата

– подобрява артериалния комплаянс

– подобрява хемореологията и хемостазата (фибринолиза, тромбоцитна агрегация, тромбообразуване)

– Микроциркулаторни ефекти:

– подобрява нутритивния капилярен ток

– подобрява постисхемичната реперфузия

– потиска капилярната пропускливост

– подобрява хемореологията (намалява тромбоцитната активност и клетъчната адхезия)

– Намалява гликирането на протеините и оксидативния стрес

Допълнително метформин има по-благоприятни ефекти върху серумния липиден профил в сравнение със СУП: намалява достоверно триглицеридите, общия холестерол и LDL-C и леко повишава HDL-C. Метформин подобрява контрола на свързаната с метаболитния синдром/тип 2 диабет атерогенна дислипидемия.

Използвани източници:

1.Wienrnsperger NS. Metformin: Intrinsic vasculoprotective properties. Diabetes Technol Ther. 2000, Vol 2;2:259-272

2. Vague P. Is metformin more than an oral hypogycaemic agent? Diabetes Metab 2003,29:6S5-6S7

3. Garber AJ. Metformin and vascular protection: a diabetologist’s view. Diabetes Metab 2003: 29: 6S113-116

4. Plutzky J, Viberty G, Haffner S. Atherosclerosis in type 2 diabetes mellitus and insulin resistance: mechanistic links and therapeutic targets. J Diabetes Complications 2002, 16:401-415

5.Bailey CJ. Antidiabetic drugs. Br G Cardiol 2000,7:350-60

6.Gargiulo P, Caccese D et al. Metformin decreases platelet superoxide anion production in diabetic patients.Diabetes Metab Res Rev 2002,18:156-59: http://www.interscience.wiley.com

7.Howlett HC, Bailey CJ. A risk-benefit assessment of metformin in type 2 diabetes mellitus. Drug Saf 1999, 20:489-503

8.DeFronzo RA, Goodman AM. Efficacy of metformin in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. The Multicenter Metformin Study Group. N Engl J Med 1995,333;9:541-9