LANTUS® намалява значително кръвната глюкоза при пациенти с диабет тип 2 без да увеличава риска от хипогликемия01/09/2003

Хората с диабет тип 2, които са на LANTUS® (инсулин гларжин), 24-часов аналог на базалния инсулин, и перорални антидиабетни препарати постигат значително намаляване на кръвната глюкоза. Тези и други данни за постигане на по-ниски нива на кръвната глюкоза, най-вече в сравнение с NPH инсулина, и по-ниска степен на увеличение на телесното тегло при употреба на LANTUS® бяха изнесени на 18-ия конгрес на Международната диабетна федерация, състоял се на 24-29 август 2003 г. в Париж, Франция.

При мащабно международно изследване на 695 пациенти с диабет тип 2 в продължение на 24 седмици, под ръководството на д-р Клаус Буш, специалист по диабета от Дортмунд, Германия, се оказва, че пациентите, които веднъж дневно се инжектират с LANTUS® постигат по-голямо намаляване на нивата на гликирания хемоглобин HbA1с (понижение от 1.1% в сравнение с 0.83% при NPH инсулина) и страдат по-рядко от хипогликемии (49.7% спрямо 57.9% за NPH). При друго изследване, представено от д-р Хулио Розенсток от Центъра за диабет в Далас, САЩ, мета-анализът на 2304 пациенти с диабет тип 2 показва, че LANTUS® води до 29% намаление на хипогликемиите през нощта, в сравнение с инсулин NPH.

“Макар инсулиновата терапия да е един от най-ефективните методи за контрол на глюкозата, тази терапия често се отлага или се прави с недостатъчни дози поради страх от хипогликемия”, споделя д-р Хулио Розенсток, професор по клинична медицина от Университета в Тексас, САЩ.

“Резултатите от мета-анализа потвърждават, че гларжин намалява нощните хипогликемии. Новите данни предоставят на специалистите доказателства, че е възможно лечение с инсулинова терапия за постигане на целевите стойности на Hb А1с под 6.5%”

“Множество клинични изследвания, представени по време на конгреса, демонстрират, че всекидневното инжектиране с LANTUS® предлага на пациентите възможност да управляват болестта си сигурно и ефективно. Тази 24-часова гъвкава терапевтична възможност ще помогне на пациентите да се придържат към една по-агресивна стратегия на лечение, което пък от своя страна ще помогне на милиони хора с неконтролиран диабет да го контролират”, сподели д-р Ралф Роскамп, вицепрезидент на клиничните операции на Авентис.

За продуктите на Авентис за лечение на диабета:

LANTUS® (insulin glargine), пуснат в Германия през 2000 г., в САЩ през 2001 г. и във Великобритания и Ирландия през 2002 г. , се очаква да се превърне в най-добрия продукт на Авентис за лечение на диабета. Този новаторски базален инсулин, който намалява кръвната глюкоза при еднократна доза дневно, отбеляза продажби на стойност 199 милиона евро само през първата половина на 2003 г. LANTUS® е най-продаваното лекарство с рецепта за лечение на диабета в САЩ през юни 2003 г.

Освен LANTUS®, Авентис предлага Amaryl®(glimepiride), който се приема веднъж дневно перорално и дава възможност за 24-часов контрол на диабет тип 2. През първата половина на 2003 г. продажбите на този продукт по цял свят са на стойност 281 милиона евро. Третият продукт – Insuman® – генерира продажби на стойност 85 милиона евро през първата половина на 2003 г. В момента се разработват Exubera?, DiaPep277™ и Apidra™ (inslulin glulisine). Exubera®, инсулин, който се приема чрез вдишване, се разработва в партньорство с Pfizer, Inc.

За Авентис:

Авентис спомага за лечението и предотвратяването на болести чрез разработване и разпространение на иновативни продукти, които решават сериозни медицински проблеми. През 2002 г. продажбите на Авентис са на стойност 17.6 милиарда евро, а инвестициите в развойна дейност – 3.1 милиарда евро. В основните дейности на Авентис работят приблизително 71 000 служители. Централата на Авентис е в Страсбург, Франция. Повече за Авентис на http://www.aventis.com.

За допълнителна информация:

Евгения Караджова

Връзки с обществеността,

Авентис Фарма България

Тел: 969 13 31; 0888 509 383

Jenny.Karadjova@dir.bg

Верислава Бенова

Връзки с обществеността,

Ем Ем Ди ПР България

Тел.: 983 30 68; 0888 71 70 23

Verislava.benova@mmd-bg.com