Инжектиран преди или след хранене, инсулин aspart действа еднакво добре при деца и юноши с тип 1 диабет


dd 01/09/2003

Препрандиалната или постпрандиалната доставка на бързодействащия инсулинов аналог aspart води до сравним контрол на кръвната глюкоза при детско-юношеска популация с тип 1 диабет. Това заключи екип (Danne T et al. Diabetes Care 2003, 26:2359-64), провел многоцентрово проучване на 76 пациенти на възраст от 6 до 17 години. Участниците са рандомизирани да получават болусна терапия с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.