Инсулиновите аналози бяха разработени с генна технология, за да осигурят по-фисиологично заместване на антидиабетния хормон в сравнение със стандартните човешки инсулини


dd 01/09/2003

Болусен инсулин за препрандиална доставка Желани кинетични характеристики: – Предвидим, възпроизводим профил на действие във времето – Бързо начало на действието – Кратка продължителност на действието Клинични предимства – Оптимална глюкодинамика – Намален риск от хипогликемия (през деня и през нощта) Ограничения на обикновения бързодействащ инсулин – Бавно начало на действието: — Налага неудобно за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.