Gemfibrozil изразено повишава плазмената концентрация на rosiglitazone


dd 01/09/2003

Приемът на обичайна терапевтична доза на gemfibrozil повишава чувствително плазмените концентрации на PPAR-гама агониста розиглитазон, съобщиха в Diabetologia от 29 юли авторите на рандомизирано, плацебо-контролирано кръстосано проучване при десет здрави доброволци във Финландия. Участниците в него (девет мъже и една жена) са взимали 600 mg от фибрата или плацебо два пъти дневно в продължение на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.