„Атипичните” невролептици се свързват с повишен риск от диабет тип 2 и липидни отклонения


dd 01/09/2003

След въвеждането на атипичните невролептици в клиничната психиатрия, в специализираната литература постепенно се появиха съобщения за случаи на хипергликемия и повишени серумни нива на триглицеридите и общия холестерол, които бяха свързани с прилагането на тази терапия. “Диабет тип 2 – индуциран от “атипичните” невролептици”, е заглавието на обзорна статия, публикувана на немски език, която прави […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.