„Атипичните” невролептици се свързват с повишен риск от диабет тип 2 и липидни отклонения01/09/2003

След въвеждането на атипичните невролептици в клиничната психиатрия, в специализираната литература постепенно се появиха съобщения за случаи на хипергликемия и повишени серумни нива на триглицеридите и общия холестерол, които бяха свързани с прилагането на тази терапия.

“Диабет тип 2 - индуциран от “атипичните” невролептици”, е заглавието на обзорна статия, публикувана на немски език, която прави опит да сумира и да анализира наличната до момента информация по този въпрос (Wetterling T. Fortschr Neurol Psychiatr 2003, 71:312-22).

Някои епидемиологични проучвания показват, че диабет тип 2 се наблюдава по-често при пациентите на терапия с атипични невролептици и по-специално сред лекуваните с clozapine и olanzapine. Също така, бе съобщено за по-голяма честота на диабетната кетоацидоза при пациенти, получаващи двата медикамента, напомня авторът на обзора д-р Ветерлинг от Клиниката по психиатрия и психотерапия към Гьоте университета във Франкфурт на Майн.

Патологичният механизъм все още остава неясен, но има някои доказателства, че атипичните антипсихотици повлияват секрецията на инсулин и лептин.

“Препоръчваме по-стриктен контрол на теглото, гликемичните и липидните параметри при пациенти на лечение с атипични невролептици, за да се избегнат или лекуват навреме метаболитните нарушения” (Beliard S et al. Diabetes Metab 2003, 29:296-9). Този екип от френски ендокринолози съобщи за два случая на тежко влошаване на предшестващ диабет (единият e получавал clozapine, а другият - olanzapine).

“На лекуваните с клозапин пациенти трябва да се гледа като на група с висок риск от появата на диабет” - смятат и американски психиатри от Медицинското училище на университета в Йейл.

Gulanski и съавтори са открили хипергликемични стойности на гладно при 23% от лекуваните с клозапин техни пациенти с шизофрения (n=121), които са без предшестваща диагноза захарен диабет. Публикувана в майския брой на Journal of Clinical Psychiatry статия подчертава, че от това проучване не може да се извади извод относно причината за наблюдаваната по-често хипергликемия или да се определи нейната обща честота сред пациентите на терапия с клозапин.

Атипичните невролептици имат по-малко странични неврологични ефекти (наподобяващи болест на Parkinson симптоми и др.) в сравнение с по-старите “типични” антипсихотици (като chlorpromazine или haloperidol).