Акарбоза намалява значимо риска от сърдечносъдово заболяване и хипертония


dd 01/09/2003

STOP-NIDDM (СТОП-2 диабет) бе международно многоцентрово двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично проучване, в което участваха болници в Европа, Канада и Израел. То обхвана кохорта от пациенти с нарушен глюкозен толеранс (НГТ). Участниците, на средна възраст 54.5 години и със среден индекс на телесна маса 30.9, са били рандомизирани да получават плацебо (n=715) или алфа-глюкозидазния инхибитор acarbose 100 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.