Заместването на базалния инсулин с glargine еднократно дневно води до по-добър гликемичен контрол спрямо NPH четири пъти дневно при пациенти с тип 1 диабет на болусна терапия с lispro


dd 01/06/2003

По-простият базален режим с инсулин glargine (еднократна доставка дневно) подобрява гликемичния контрол (намалява нивото на НвА1с с около 0.4%) в сравнение с инсулин NPH (инжектиран четири пъти дневно) при пациенти с тип 1 диабет на болусна терапия с lispro преди хранене. Въпреки умерената в абсолютни стойности редукция на НвА1с, резултатът от базалната терапия с гларжин […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.