Rosiglitazone намалява екскрецията на албумин в урината при пациенти с тип 2 ЗД01/06/2003

Това са показали резултатите от 52-седмично отворено сравнително проучване на пациенти с тип 2 диабет, рандомизирани в две паралелни групи да получават перорално лечение с rosiglitazone (4 mg дневно) или с glyburide (glibenclamide). Сътношението албумин/креатинин в урината (albumin:creatinin ratio, ACR) е измерено в началото, на 28-ата и на 52-ата седмица от изследването. Bakris и съавтори […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.