Приложение на аналогови инсулинови смеси при захарен диабет тип 201/06/2003

Захарен диабет тип 2 се дължи на две основни патофизиологични нарушения - нарушена динамика на инсулинова секреция и инсулинова резистентност. Обичайно инсулиновата резистентност е налице още в преддиабетната фаза, но едва когато се яви и нарушение на инсулиновата секреция се изявявя захарен диабет тип 2. В началните етапи на заболяването най-често се провежда лечение с перорални средства. Захарен диабет тип 2, обаче, е прогресиращо заболяване, характеризиращо се с прогресивно отпадане на инсулиновата секреция, поради което на определен етап при много от случаите се преминава на лечение с инсулин. Познати са различни инсулинови режими при захарен диабет тип 2 - приложение само на интермедиерен инсулин, готови инсулинови смеси, интензифицирана схема. Концепцията за готови инсулинови смеси е разработена още през 1964 година, когато за първи път са били смесени интермедиерен и бързодействащ инсулин. Целта е била да се комбинират ползите от двата инсулина в една инжекция. Понастоящем готовите инсулинови смеси заемат около 50.5% от световния пазар на инсулин (36% от българския пазар) и са най-честата и препоръчвана форма на инсулиново лечение при захарен диабет тип 2. Те са най-предпочитани препарати при възрастни пациенти. Освен обичайните готови инсулинови смеси на интермедиерен и бързодействащ човешки инсулин, са разработени и нови аналогови инсулинови смеси. У нас е достъпна една такава смес - NovoMix30 (NovoNordisk), която съдържа 30% бързодействащ инсулинов аналог (аспарт) и 70% забавен с протамин инсулинов аналог аспарт. В тази инсулинова аналогова смес са запазени всички предимства на инсулин аспарт пред бързодействащия инсулин - по-бързо начало на действие, по-висок пик (максимум) и по-краткотрайно действие, като практически няма разлика по отношение на бавната компонента в сравнение с конвенционалните готови инсулинови смеси.

Какви предимства имат аналоговите инсулинови смеси в сравнение с конвенционалните инсулинови смеси?

- Аналоговите инсулинови смеси осигуряват физиологично заместване на двете компоненти на инсулинова секреция - стимулираната от хранене и базалната инсулинова секреция. По-бързото начало на действие и по-изразеният снижаващ кръвната глюкоза ефект на бързодействащия аналог аспарт са запазени и в аналоговата смес. След инжектиране NovoMix30 осигурява по-висока инсулинова концентрация, която се достига по-рано: с 35% по-висока и настъпваща 62 минути по-рано след закуска, и с 18% по-висока и настъпваща с 48 минути по-рано след вечеря в сравнение с конвенционална смес. Така се постига по-добър постпрандиален гликемичен контрол при приложение на NovoMix30 в сравнение с обичайните смеси - с 44% по-ниски стойности на кръвната глюкоза след закуска и с 34% по-ниски след вечеря.

- NovoMix30 осигурява по-добър дългосрочен гликемичен контрол в сравнение с интермедиерен инсулин и сходен контрол с конвенционалните инсулинови смеси.

- Аналоговата смес дава възможност за инжектиране непосредствено преди хранене, което позволява по-голяма гъвкавост на пациентите във всекидневието и подобрява качеството им на живот.

- NovoMix30 снижава риска от тежки хипогликемии с 50% в сравнение с конвенционалните смеси и показва тенденция към по-малко нощни хипогликемии.

- Аналоговата смес има по-благоприятен ефект върху телесното тегло в сравнение с конвенционалните смеси и само интермедиерен инсулин.

- Аналоговата смес е удобна за комбинирано лечение с перорални средства.

- NovoMix30 се предлага с удобно инжектиращо устройство (FlexPen) - предварително заредена писалка за еднократна употреба. 82% от пациентите и обучаващите я предпочитат пред други предварително заредени писалки и 74% от тях считат, че ще увеличи комплаянса на пациентите.

Изводът за клиничната практика

NovoMix30 съчетава всички предимства на бързодействащия инсулинов аналог аспарт с предимството да се инжектира 1-2 пъти дневно, като едновременно с това осигурява и базалната компонента на инсулинова секреция. Така NovoMix30 е сериозна крачка напред към максимално близко до физиологичното инсулиново заместване при пациенти със захарен диабет тип 2.

Доц. Калинка КОПРИВАРОВА, дм

Клиника по диабет

СБАЛ по Детски болести, София

Д-р Цветалина ТАНКОВА, дм

Клиника по Диабетология, КЦЕГ, София

Използвани източници:

1.Hartemann-Heurtier A, Sachon C, Masseboeuf N et al. Functional intensified insulin therapy with short-acing insulin analogue: Effects on HbA1c and frequency of severe hypoglycemia: An observational cohort study. Diabetes and Metabolism 2003, Vol. 29 (1): 53-55

2. Mortensen H, A Lindhoim A, Olsen B et al. Rapid appearance and onset of action of insulin aspart in paediatric subjects with type 1 diabetes. Eur J Pediatr 2000, 159: 483-488