По-агресивен подход при диагнозата и управлението на артериалната хипертония, съветва докладът JNC7*


dd 01/06/2003

– Новата категория „прехипертензия” е най-голямата промяна в класификационната система и представлява САН 120-139 mmHg или ДАН 80-89 mmHg – Очаква се 22% от възрастната популация да попадне в прехипертензивната категория, но поведението при нея е немедикаментозно – Целите за контрол на АХ остават непроменени (< 140/90 mmHg или <130/80 mm Hg при пациенти с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.