Инсулин detemir води до по-мек и по-предвидим профил на кръвната глюкоза от традиционните базални инсулини01/06/2003

Това обобщиха на 4-5 април т.г. в Женева експертите, взели участие в двудневната конференция Diabetes Dialogue.

Резултатите от едно проучване показаха, че бавнодействащият аналог NN304 на Novo Nordisk постига достоверно по-нисък коефициент на вариабилност (CV) на кръвната глюкоза на гладно (CV при detemir 29.4% спрямо 36.6% при NPH, р=0.0001), което представлява относителна разлика с 20%.

Докладите от няколко проучвания потвърдиха, че инсулин детемир поддържа по-ниски с поне 10% нива на кръвната глюкоза на гладно (КГГ) от NPH (минимум -1.15 mmol/l, p=0.0001), като въпреки по-ниските стойности на КГГ, относителният риск от нощна хипогликемия е по-малък с 27% до 31% при инсулин детемир спрямо NPH (p<0.05 за всичките проучвания с изключение на едно).

Изнесените в Женева данни показаха също, че инсулин детемир води до по-малко наддаване на тегло от NPH - в някои случаи разлика от 1.7 кг за 12-месечен период.

Инсулин detemir (Levemir) се очаква на фармацевтичния пазар в ЕС и САЩ до края на тази година. Той ще може да се прилага и с автоматичните инжектиращи устройства - писалките FlexPen на Novo Nordisk. Levemir представлява нов стандарт за по-предвидимо заместване на базалния инсулин при пациенти с тип 1 диабет на базално-болусна терапия.

Използвани източници:

1. Novo Nordisk data on file, Study 1447, abstract accepted by ADA

2. Data on file, Study 1335, 1447 and 1448, abstracts for all studies are submitted to ADA 2003

3. Standl E, Roberts A, Lang H. One-year safety and efficacy of insulin detemir in subjects with type 1 diabetes. Favourable weight development and risk reduction of nocturnal hypoglycaemia compared to NPH. Presented at: European Association for the Study of Diabetes, Budapest, Hungary, Sept 4, 2002. Oral presentation OP 25. Long-acting Insulin Analogues. Diabetologia 2002, 45 (Suppl 2): A51 (NN304 - 1243)

4. Vague P, Selam JL et al. Insulin detemir is associated with more predictable glycaemic control and lower risk of hypoglycaemia compared to NPH insulin in subjects with type 1 diabetes. Presented at: American Diabetes Association annual meeting, San Francisco 2002 - Poster no 473. Diabetologia 2002, 45 (Suppl 2):A51 (NN304 - 1205)

5. De Leeuw I, Vague P, Selam Jl et al. Lower risk of nocturnal hypoglycaemia and favourable weight development in type 1 diabetic subjects after 12 months treatment with insulin detemir vs. NPH insulin. Presented at: European Association for the Study of Diabetes, Budapest, Hungary, Sept 4, 2002. Poster no 799. Diabetologia 2002, 45 (Suppl 2): A257 (NN304 - 1316)

6. Russell-Jones D, Bolinder J, Simpson R. Lower and more predictable fasting blood glucose and reduced risk of nocturnal hypoglycaemia with once daily insulin detemir vs. NPH in subjects with type 1 diabetes. Presented at: European Association for the Study of Diabetes, Budapest, Hungary, Sept 4, 2002. OP 25. Long-acting Insulin Analogues. Diabetologia 2002, 45 (Suppl 2): A51 (NN304 - 1335)