Инсулин detemir намалява в сравнение с инсулин NPH риска от хипогликемии при пациенти с тип 1 диабет на базално-болусен режим с препрандиален инсулин aspart


dd 01/06/2003

Инсулин detemir (Levemir) в сравнение с инсулин NPH (neutral protamine Hagedorn, isophane) постига по-предвидим гликемичен контрол и достоверно намалява риска от хипогликемии при пациенти с тип 1 диабет на базално-болусен режим с инсулин aspart преди основно хранене. Това показват резултатите от 6-месечно многоцентрово отворено паралелно сравнително проучване, проведено в 46 центрове в пет страни. В […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.