Два случая на сгрешена идентичност между glargine и lispro01/06/2003

Една веднага видима отлика между гларжин и традиционните бавно (или интермедиерно) действащи инсулини е, че новият инсулинов продукт е бистър разтвор. Lantus изглежда подобен на бързодействащите разтворими инсулини, а не е полумътна суспензия като конвенционалните базални инсулини. Той не се нуждае от ресуспензиране преди инжектиране.

За избягване на объркването със сходно изглеждащите бързодействащи инсулини, Lantus се предлага във флакони с уникална форма - по-високи и по-тънки от всички останали инсулинови флакони и върху етикета му има червен отпечатък.

Въпреки това, в литературата се появи доклад (1) за два случая на инцидентно инжектиране на бързодействащ инсулин Humalog (lispro) вместо обичайния базален инсулин glargine.

Тези два случая показват нов риск, когато инсулин гларжин се използва с бързодействащи инсулини (разтворим, lispro и aspart), смятат авторите на доклада. Причината според тях е в сходния външен вид на гларжин с бързодействащите инсулини (бистри и безцветни разтвори, които не се нуждаят от ресуспензиране преди инжектиране), въпреки уникалните форма и етикет на флаконите с гларжин.

И двете пациентки са били с нормални когнитивни функции и без история за свързани с диабета усложнения (като ретинопатия) или други значими медицински отклонения. Те са имали и отличен комплайанс до момента на грешката. Приликата между двата инсулина е била посочена като единствената причина за конфузията и при двата случая.

Авторите препоръчват пациентите да бъдат предупреждавани за потенциалната опасност да объркат гларжин с бързодействащите им инсулини. Те предлагат на фирма Aventis Pharmaceuticals, със съдействието на FDA, да разграничи още повече опаковката на Lantus или по възможност дори да оцвети разтвора за зрителното му разпознаване от безцветните бързодействащи инсулини/аналози.

Случай 1: Жена на 25 години с тип 1 диабет с давност от 6 години, поддържала добър гликемичен контрол (скорошна стойност на НвА1с 7.0%). От два месеца е била на терапия с инсулин гларжин 22 МЕ вечер преди сън и нагаждана доза инсулин лизпро преди всяко основно хранене. Инцидентно изтегляне на 22 МЕ инсулин от флакона с лизпро вместо от този с гларжин. Осъзнаване на грешката едва след поставяне на инжекцията с лизпро. Кръвна глюкоза непосредствено след това 160 мг/дл. Пациентката е била интруктирана да поеме допълнителни въглехидрати, но не е успяла поради гадене. Около 90 минути след инжекцията кръвната й глюкоза е достигнала 90 мг/дл и на 2-ия час е спаднала до 57 мг/дл. Хипогликемията е овладяна от спешен екип с интравенозна декстроза. Пет часа по-късно кръвната глюкоза се е стабилизирала на обичайното си ниво от 160 мг/дл.

Случай 2: Жена на 52 години с тип 1 диабет с почти 40 годишна история. Професор. Добър контрол (НвА1с 7.4%), поддържан със 17 МЕ гларжин (започнат три месеца преди това) и инжектиран сутрин плюс нагаждана доза лизпро преди всяко основно хранене в отделна спринцовка. Инцидентно инжектиране на 22 МЕ лизпро вместо гларжин. Кръвна глюкоза 315 мг/дл. Въпреки почти постоянния прием на храна през следващите три часа, нивото на гликемията е спаднало до 67 мг/дл и накрая се е стабилизирало на 85 мг/дл. Не се наложило друго вмешателство.

Освен във флакони (10 мл), Lantus се предлага и в пълнители 3 мл за писалки с многократна употреба, както и в предварително заредените с 3 мл писалки OptiSet.

Пациентите на терапевтични режими с бързодействащ инсулин и гларжин трябва да използват писалки за доставка на бързодействащия препарат и да си инжектират гларжин със спринцовка. Целта на различаващите се начини на доставка е да се избегне възможността от инцидентно инжектиране на единия вместо другия инсулин поради сгрешената им идентичност (2).

Разтворът с гларжин никога НE трябва да се инжектира интравенозно.

Използвани източници:

1.Adlersberg MA, Fernando S, Spollett GR, Inzucchi SE. Glargine and lispro: two cases of mistaken identity. Diabetes Care 2002, 25:404-405

2. Ragone M, Lando HM. Errors of insulin commission? Clinical Diabetes 2002, 20:221-222