Дисоциация между понижаване на артериалното налягане и намаляване на протеинурията при първични бъбречни заболявания


dd 01/06/2003

Резултати от проучването PROCOPA Според приетите международни и национални препоръки за диагностика и лечение на артериалната хипертония се изисква поддържане на артериалното налягане при хипертониците под определените прицелни нива на лечение. При неусложнената хипертония се препоръчва поддържане на артериалното налягане под 140/90 mmHg, а при усложнената хипертония – под 130/85 mmHg, като при някои групи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.