Diaprel® MR и 24-часов контрол на кръвната захар при еднократен прием


dd 01/06/2003

Последните 35 статии на UKPDS подчертават силната взаимовръзка между дългосрочния гликемичен контрол и микроваскуларните и макроваскуларните усложнения при диабет тип 2.1 Комплаянсът с лечението и препоръките са основна грижа на лекарите, желаещи да постигнат ефективен контрол на гликемията при своите пациенти, като съществуват неоспорими данни, сочещи значително подобрен комплаянс за препарати с еднократно дневно приложение. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.