Сърдечносъдовата смъртност расте, когато ibuprofen се добавя към терапията с aspirin01/03/2003

Ibuprofen може да взаимодейства с тромбоцитната антиагрегантна функция на aspirin – ефект, който не се наблюдава при комбиниране на аспирина с rofecoxib, paracetamol или diclofenac – съобщиха британски изследователи (MacDonald TM, Wei L). При пациентите с кардиоваскуларно заболяване, получаващи ниска доза аспирин в комбинация с ибупрофен, са регистрирани почти два пъти по-висок риск от смъртност, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.