Non-HDL-холестеролът* е значим предиктор за сърдечносъдово заболяване при пациентите с Тип 2 диабет и от двата пола


dd 01/03/2003

Това показва мултивариационен анализ на данните от популационно-базираното проучване Strong Heart Study (Weiquan L et al. Diabetes Care 2003, 26:16-23). Non-HDL-C е особено показателен за коронарни събития и предсказва най-висок относителен риск (OP) за МИ в сравнение с всеки един от останалите липидни параметри. В Strong Heart Study участваха 4549 мъже и жени на възраст […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.