Мутация в гена за SUR1 предизвиква автозомно-доминантен тип 2 диабет


dd 01/03/2003

Нов подтип на автозомно-доминантния Тип 2 захарен диабет бе свързан с доминантна мутация в гена за сулфонилурейния рецептор 1 (SUR1). “Генът за SUR1 e ясен кандидат за седмия ген, свързан с автозомно-доминантния Т2 ЗД (понастоящем наричан МODY) и тази мутация е отговорна за клинично нова и уникална подгрупа на Тип 2 диабет” – смятат нейните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.