Ibuprofen повишава артериалното налягане при пациентите на АСЕ инхибитори


dd 01/03/2003

Ибупрофен може да води до значимо повишаване на систолното артериално налягане при някои хора, които са на терапия с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕI), докладва рандомизирано двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване (Haig A et al. Am J Hypertens 2003,16:135-39). В него са участвали 385 пациенти с АХ, контролирана с АСЕI, рандомизирани да взимат дневно nabumetone 2000 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.