Ефект на репаглинид върху инсулиновата секреция и окислителния стрес при тип 2 ЗД


dd 01/03/2003

Захарен диабет тип 2 е хетерогенно заболяване, характеризиращо се както с нарушена инсулинова секреция, така и с резистентност към инсулиновото действие. Патогенезата на заболяването е мултифакторна, но функционални нарушения на ниво на бета-клетката присъстват в най-ранните стадии от развитието му. Снижената първа фаза на инсулинова секреция оказва влияние върху постпрандиалната глюкозна хомеостаза, за която има […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.