Aspirin може да взаимодейства с АСЕ инхибицията при Тип 1 диабет


dd 01/03/2003

Ниската доза ацетилсалицилова киселина (81-325 mg/d), препоръчвана за първична и вторична профилактика на сърдечносъдовите заболявания при високорисковите диабетни пациенти, може да повишава систолното АН при пациентите с Тип 1 диабет. Този ефект е по-изразен при случаите на лечение с АСЕ инхибитори в сравнение с тези, получаващи други класове антихипертензивни средства – докладава финландски научен екип […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.