Албумин тестът на Ischemia Technologies може да помага в диагностиката на острия МИ01/03/2003

Албумин кобалт свързващият кръвен лабораторен тест, разработен от фирма Ischemia Technologies, може да допълни диагностичните изследвания, използвани в клиничната практика при съмнение за ОМИ в случаите с гръдна болка - обяви становището си Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA).

Тестът измерва какво количество кобалт (добавян като разтвор към кръвната проба на пациента), се свързва с албумина в тази проба. При пациентите с нормален албумин, повече кобалт се свързва с кръвния протеин, и пробата улавя по-малко кобалт.

При пациентите със структурни изменения в албумина, се откриват по-високи стойности на несвързан кобалт. Според FDA, структурните промени в албумина са сигнал за сериозно здравно нарушение като остро сърдечно събитие.

Албумин кобалт свързващият тест може да се използва заедно с ЕКГ и кръвния тест за тропонин. Нормалните резултати могат да служат за надеждно отхвърляне на диагнозата ОМИ при пациентите със суспектна за исхемия гръдна болка.

Позитивното становище на FDA по отношение на диагностичните възможности на новия тест на Ischemia Technologies, е основано на данните от проучвания при над 200 пациента с висок риск от възникването на МИ и оплаквания от тежка гръдна болка. В тези проучвания, когато албумин кобалт свързващата проба е използвана заедно с ЕКГ и тропонин тест, диагнозата ОМИ е отхвърлена с точност 70%. Използването само на ЕКГ и тропонин тест, без албумин тест, е довело до диагностична точност едва около 50%, заключи FDA.

Тестът получи подкрепа и в Европейски съюз и Канада.

Ischemia Technologies заяви, че контролирано ще пусне новия лабораторен тест в близко бъдеще. Той ще струва на болниците около $30 на изследване и ще отчита резултата за един-два часа.