Acarbose e ефективна при Тип 2 диабет, неадекватно контролиран с metformin01/03/2003

Добавянето на лечение с аcarbose подобрява значимо гликемичния контрол при Тип 2 диабетни пациенти с наднормено тегло, неадекватно контролирани с метформин, показа проучване (Phillips P et al. Diabetes Care 2003, 26:269-73).

Акарбоза инхибира алфа-глюкозидазата и по този начин забавя глюкозната абсорбция и намалява постпрандиалните пикове на кръвната глюкоза. В комбинация с метформин, тя подобрява дългосрочния гликемичен контрол.

В проучването са участвали 83 Тип 2 диабетни пациенти с наднормено тегло, неадекватно контролирани с метформин на старта. Добавената терапия с акарбоза е довела до намаляване на изходното ниво на хемоглобин А1с с 0.16%, но при метформин +плацебо групата това ниво се е повишило с 0.86%. Авторите съобщават, че разликата в нивото на НвА1с между двата режима на лечение е 1.02% (p=0.0001).

Кръвната глюкоза на гладно се е променила леко в групата на метформин + акарбоза в сравнение с изходните нива, но в групата на метформин+плацебо прогресивно е достигнала до средна стойност от 10.77 mmol/l.

Главните странични ефекти и в двете групи са били гастроинтестинални, като пациентите на акарбоза са съобщили за достоверно по-честа флатуленция в сравнение с тези на плацебо.

“Акарбоза представлява добро терапевтично средство за комбинирана терапия, особено при пациентите с наднормено тегло, при които диабетът е неадекватно контролиран с метформин монотерапия”, заключиха Phillips и съавтори.

Ако препрандиалните нива на глюкозата са наред, но постпрандиалните са високи, то си струва да се отиде на акарбоза - смята д-р Патрик Филипс, ръководител на проведеното проучване. Той препоръчва на клиницистите да започват с “ниска доза” преди хранене и да “напредват бавно” с дозата на седмична база.

Винаги трябва да се обяснява на пациентите при назначаване на акарбоза, че ниският старт и бавното увеличаване на дозата минимализират страничните ефекти, както и че тези ефекти намаляват с времето - съветва д-р Филипс.