Витректомията е ефективна за лечение на диабетната макуларна едема01/12/2002

Витректомията намалява значимо фовеалната дебелина при пациенти с диабетна едема на макулата показват данните от камерно случай-контрола проучване в Япония (Otani T, Kishi S. A controlled study of vitrectomy for diabetic macular edema. American Journal of Ophthalmology 2002, 134, 2:214-19). Неговите автори са извършили унилатерална витректомия при седем пациента на възраст 42-64 години (средна възраст […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.