По-добър гликемичен контрол след хранене с инсулин аспарт (NovoRapid®) в сравнение с човешки инсулин при лица с тип 2 диабет с нормално и наднормено тегло


dd 01/12/2002

Това показват данните от проведено в Италия (1) рандомизирано двойно сляпо двуетапно кръстосано проучване, сравнило фармакодинамичните свойства на инсулин аспарт (NovoRapid®) с тези на обикновен бързодействащ човешки инсулин (БЧИ) при лица с Т2 ЗД Преди провеждане на тест със стандартна закуска в хода на двата изследователски дни, участниците (мъже и жени) са разпределени в две […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.