Оралният инсулин на Nobex е обещаващ, показаха нови предклинични и клинични данни01/12/2002

Пет отделни абстракта, представени на тазгодишната научна среща на Американската диабетна асоциация (ADA’2002), показаха, че оралният инсулинов продукт на фирма Nobex се очертава като сериозен претендент за бъдеща антидиабетна терапия. Веществото се разработва в партньорство с фирма GlaxoSmithKline, съгласно обявен наскоро стратегически съюз.

Оралният инсулин на Nobex може да постига при хора с Тип 1 диабет сходно ниво на постпрандиален гликемичен контрол с това на инсулин лизпро - съобщиха в Сан Франциско през юни авторите на фаза II клинично контролирано проучване, в което е участвала малка група от 31 пациенти.

До момента изследваният продукт е бил прилаган при 175 човека. Той изглежда безопасен - не са регистрирани лекарствено-свързани странични ефекти. Абстракт на данните от двете основни експериментални изследвания при роденти, представен също на АДА’2002, показа, че оралният инсулин понижава нивото на кръвната глюкоза, като първо достига и действа през черния дроб. Инжекционният инсулин се депонира директно в подкожната тъкан и оттам се абсорбира в циркулацията, заобикаляйки черния дроб. С акумулирането в периферната тъкан се обясняват и главните странични ефекти на екзогенния инсулин.

Предполага се, че оралната доставка на антидиабетния хормон е по-физиологична в сравнение с неговото инжектиране, тъй като имитира по-точно механизма на действие на секретирания от панкреаса ендоген инсулин. Допълнителна информация можете да намерите в Интернет на адрес: www.nobexcorp.com