Nicotinamide може да запазва b-клетъчната функция при Тип 1 ЗД за поне две години01/12/2002

Бета-клетъчната функция може да бъде съхранена при пациенти с Т1 ЗД за най-малко две години след поставянето на клиничната диагноза с добавянето на nicotinamide (NA) към интензивната инсулинова терапия (ИИТ). Това показаха данните от проучване, докладвани на 3 септември на EASD’2002. Неговите автори препоръчаха въвеждането на терапия с NA като допълнение към ИТ при пациентите с нововъзникнал Т1 ЗД.

Изследователите са измерили нивото на С-пептида (показател за остатъчна бета-клетъчна функция) при 35 пациенти (средна възраст 15.6 г, интервал 5-35 г) веднага след диагнозата Т1 ЗД (по-малко от 4 седмици) и след това са следили това ниво на три месеца за период от две години.

Цялата група е получавала два пъти седмично NA терапия (25mg/kg) в допълнение на ИИТ (3 инжекции разтворим инсулин преди хранене плюс NPH инсулин вечер преди лягане) от времето на диагнозата. Инсулиновите дози и HbA1c са контролирани на всеки три месеца. Всички пациенти са поддържали добър гликемичен контрол, със средно ниво на HbA1c 6.2% (SD+/-1.2) и средна инсулинова доза за поддържане на това ниво 0.58 IU (SD+/-0.31). Не са регистрирани странични ефекти на терапията с NA (дериват на витамин В3) при нито един участник по време на проучването. Средното ниво на С-пептида в края на периода е 0.76 ng/ml (SD+/0.79) при изходна стойност 0.68 ng/ml (средно повишение с +11.7%). При 500-те контроли, получавали само ИИТ, нивото на С-пептида е спаднало под 0.5 ng/ml в края на втората година след диагнозата.

Проучването е финансирано от италианското Министерство на здравеопазването и от Международния център за изучаване на диабета в Рим.