Наличието на диабетна ретинопатия предсказва по-лоша прогноза след коронарна байпас хирургия01/12/2002

Пациентите с диабетна ретинопатия (ДР) имат достоверно по-лоша дългосрочна прогноза след коронарна артериална байпас хирургия в сравнение със случаите без ретинопатия. ДР може да служи като предиктор за крайните резултати след сърдечносъдова реваскуларизация – обобщи японски хирургичен екип (Оno T et al. The impact of diabetic retinopathy on long-term outcome following coronary bypass graft surgery. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.