Честотата на нарушен глюкозен толеранс или на неоткрит и нелекуван Тип 2 ЗД е висока сред обезната популация01/12/2002

Над 28% от хората със затлъстяване имат неоткрит и респективно нелекуван Т2 ЗД или НГТ (преддиабет) показат данните от проучването XENDOS (Wilson R, Torgerson JS et al).

Поставените условия за участие в XENDOS (XENical in the prevention of Diabetes in Obese Subjects)* са били: затлъстяване (ИТМ>=30 кг/м2), възраст от 30 до 60 г. и липса на Т2 ЗД. Случаите с клиничен диабет са били предварително изключени.

При общо 4193 души (44.3% мъже и 55.7% жени) е проведено орално обременяване с глюкоза (OГТТ). Демографските показатели на тази група са: средна възраст 44.3 г. (SD +/-8-0) и среден ИТМ 37.6 кг/м2 (SD+/-4.4).

Данните от ОГТТ показват, че 20.3% имат нарушен глюкозен толеранс (НГТ), определен като стойности на глюкозата на 2-ия час в цяла венозна кръв от 6.7 до 10 ммол/л.

Допълнително, при 8% е диагностициран неизвестен до този момент Т2 ЗД (стойности на глюкозата на 2-ия час в цяла венозна кръв >=10 ммол/л).

Авторите обобщават, че рискът от Т2 ЗД се намира в положителна корелация с ИТМ, възрастта и мъжкия пол.

Рискът от НГТ също расте с ИТМ и възрастта, но не е открита достоверна разлика между двата пола.

* Резултатите от XENDOS са обобщени в статията: Xenical може да предпазва обезните пациенти от тип 2 диабет