Артериална хипертония, мозъчна исхемия и невропротекция01/12/2002

Артериалната хипертония (АХ) предизвиква ендотелна дисфункция и микроангиопатии, които се проявяват с ремоделиране на артериолите с микроатероми, липохиалиноза и фибриноидна некроза. Тези морфологични изменения, медиирани от Ангиотензин II тип-1 (АТ1) рецептори водят до стенози или обтурация на дългите пенетриращи артерии на мозъка, които кръвоснабдяват подкорови ганглии, перивентрикулното и дълбокото бяло мозъчно вещество. Освен това, AХ […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.