STOP Тип 2 диабет с acarbose01/09/2002

Резултатите от многоцентровото, плацебо-контролирано рандомизирано клинично проучване за превенция на Тип 2 ЗД с английски акроним STOP-NIDDM (1) при хора с нарушен глюкозен толеранс (НГТ)* показаха, че в сравнение с плацебо: Acarbose (Glucobay): – достоверно намалява риска от появата на Т2 ЗД с 25% – достоверно повишава честота на случаите, възвръщащи се към нормален глюкозен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.