При хората с вариация на adducin гена диуретиците могат да имат по-добър защитен ефект от останалите антихипертензивни средства01/09/2002

Генетичен вариант на алфа-адуцина променя ефектите на диуретичната терапия при пациентите с артериална хипертония. Взаимодействието е специфично за диуретиците и може да намали риска от миокарден инфаркт (МИ) и мозъчен инсулт по-изразено в сравнение с останалите антихипертензивни средства. Това показват данните от популационно случай-контрола проучване на 323 хипертензивни пациенти, преживяли първи нефатален МИ (n=206) или инсулт (n=117) за период от три години, и 715 хипертензивни контроли със сходни фенотипни показатели (Psaty BM, Smith NL et al.JAMA 2002, 287:1680-98).

При над една трета от проучената популация е бил намерен а-adducin Trp 460 вариант, за който е известно, че води до повишена бъбречна реабсорбция на натрий и сол-чувствителна хипертония. При носителите на този адуцинов вариант диуретичната терапия, но не и останалите антихипертензивни средства, са били свързани с около 50% по-нисък относителен риск от МИ или инсулт (р=0.05). Влиянието на връзката адуцин-диуретици върху честота на МИ и инсултите се е запазила и след нагаждане на останалите известни сърдечно-съдови рискови фактори, като захарен диабет и история за ССЗ.

„Нашите резултати подкрепят данните и от други проучвания, че скринингът за адуцинов вариант може да открие хипертензивните пациенти, специфично склонни да спечелят от ниски дози диуретична терапия”.

Независимо от генотипа, диуретиците в ниски дози са безопасни и ефективни за превенция на пагубните усложнения на неконтролираната хипертония като МИ, мозъчен инсулт и застойна СН, напомнят авторите на проучването.