Няма доказателства за идиосинкратична хепатотоксичност от клиничните проучвания при хора с Тип 2 диабет, взимали rosiglitazone


dd 01/09/2002

Rosiglitazone не изглежда да води до по-голямо увреждане на чернодробната функция в сравнение с останалите антидиабетни лекарства (CУП, метформин или инсулин) и е невероятно да е причинно-свързан с по-висок риск от хепатотоксичност – обобщи наскоро публикуван доклад (Lebovitz HE et al. Evaluation of liver function in type 2 diabetic patients during clinical trials: Evidence that […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.