Инсулинът не забавя клиничната изява на Тип 1 диабет


dd 01/09/2002

Проучването Diabetes Prevention Trial (DPT) докладва, че прилагането на инсулин с профилактична цел при близки кръвни родственици на Тип 1 диабетни пациенти е неуспешно за отлагане или предпазване от заболяването (Skyler JS et al. Effects of insulin in relatives of patients with type 1 diabetes mellitus. N Engl J Med 2002:346;22:1685-91B) DPT е рандомизирано контролирано […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.