Генът Ian5 е връзката с автоимунен диабет01/09/2002

Новооткрит ген играе драматична роля в патогенезата на диабета при плъхове, като е представен в почти идентична форма и при хората. Мутация в този ген води до дефект в имунната система.

Наречен с името Ian5, специфичният ген за имунно-медииран Тип 1 ЗД е разположен при хората върху хромозома 7, което при плъховете отговаря на позицията му върху хромозома 4 (Genome Research 2002).

Ian5 се намесва във функцията на тимуса и кодира дефект в имунната система. Хипотетично генът, в неговата регулаторна форма, позволява на Т клетките да узреят правилно в тимуса. Но, изглежда поради ключова мутация в регулаторния сегмент на Ian5, тимусът не отхвърля, а инкубира и освобождава Т клетки, които „мислят погрешно” и предизвикват анормален имунен отговор спрямо инсулин-произвеждащите клетки на панкреаса.

„Този ген е изглежда абсолютно необходим за развитието на диабет при ВВ плъхове, най-добрия модел за човешки тип 1 диабет” – заяви водещият откривател д-р Аке Лернмарк, професор по имунология от Вашингтонския университет в Сиатъл, САЩ. Идентифицирането на Ian5 ще помогне да се разбере как той контролира дали плъховете ще развият диабет или не. Изследванията в тази област ще хвърлят светлина и върху малко известните до момента процеси в тимуса, който е витална част от имунната система.

„Смятаме, че този ген може и при хората да е връзката с тип 1 диабет”.

Освен изучаването на точната функция на Ian5 и на неговия протеин, изследователите ще изследват хора с Т1 ЗД, за да разберат дали някои от тях имат варианти (мутации) на Ian5.