Диетата с ниско съдържание на натрий потенцира ефектите на losartan при Тип 2 диабет


dd 01/09/2002

Ниският хранителен внос на натрий усилва антихипертензивния и антипротеинуричен ефект на losartan при пациенти с Тип 2 диабет и микроалбуминурия (екскреция на албумин в урината 10-200 мкг/мин) – заключиха авторите на камерно рандомизирано плацебо-контролирано проучване (Houlihan CA et al.Diabetes Care 2002,25:663-671). Сред лекуваната с лосартан група (n=10) – при пациентите на диета с нисък внос […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.