Диабетните пациенти с артериална хипертония и хипертрофия на лявата камера печелят повече от losartan отколкото от atenolol01/09/2002

До този извод достигна екипът, провел рандомизираното двойно-сляпо контролирано сравнително клинично проучване LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study: a randomised trial against atenolol. Lindholm LH et al. Lancet 2002,359:1004-10). Лосартан намалява по-ефективно от бета-блокера атенолол кардиоваскуларната заболеваемост и смъртност, както и смъртността от всички причини при диабетни пациенти с артериална хипертония и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.