Стъпало с „ексцентрични” форми


dd 01/06/2002

– Описан през ХIХ век при пациенти с хроничен луес, днес невроартропатният педален синдром на Charcot най-често е характеристика на дългогодишния диабет – Неговото ранно откриване и овладяване чрез имобилизация са критични за превенцията на трайните деформации, колапса на ходилото, улцерациите и загубата на функция и определят дългосрочната прогноза на засегнатия крайник – Началните белези […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.