Промяната в начина на живот е достоверно по-ефективна за първична профилактика на Тип 2 диабет, отколкото е интервенцията с metformin


dd 01/06/2002

Интензивното вмешателство за промяна в начина на живот по-ефективно в сравнение с метформин намалява честотата на изявения Тип 2 ЗД при хората с нарушен глюкозен толеранс (НГТ) – заключи изследователската група, провела многоцентровото рандомизирано плацебо-контролирано клинично проучване за първична профилактика Diabetes Prevention Program, DPP (Knowler WC, Barrett-Connor E et al.N Engl J Med, 2002, 346,N6:393-403). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.