Perindopril, за разлика от losartan, намалява плазмения плазминоген активатор инхибитор-1 при хипертензивни Тип 2 диабетни пациенти01/06/2002

Perindopril, но не и losartan, намалява плазмения PAI-1 при хипертензивни Тип 2 диабетни пациенти. Това предполага, че понижаващите PAI-1 ефекти не са свързани с блокадата на АТ1 рецептора. По-вероятно е те да се дължат на рецептори в ендотелиума, които медиират PAI-1 експресията в отговор на ангиотензин II, но не АТ1 рецепторен подтип. Изглежда, че различните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.