Кардиоваскуларната протекция преди остър миокарден инфаркт намалява след МИ смъртността на диабетните пациенти


dd 01/06/2002

Фармакологичната сърдечносъдова защита преди възникването на остър миокарден инфаркт (ОМИ) бе свързана с удължаване на краткосрочната (до 30-ия ден след коронарния инцидент) и на дългосрочната (до края на 1-ата и 2-ата година) преживяемост на след МИ диабетни пациенти. Данните от сравнително проучване при 673 пациенти, хоспитализирани поради ОМИ, 117 (17.4%) от които със ЗД, не […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.